WIRTUALNE BIURO

Pakiet „Wirtualne Biuro” daje możliwość rejestracji Państwa firmy pod naszym adresem, co potwierdzone jest stosowną umową najmu. W pakiecie tym odbierana jest korespondencja lub same awiza (w zależności od uzgodnień z Klientem).

 Klient ma wgląd do bieżącej korespondencji odbieranej przez fax lub skan korespondecji papierowej poprzez indywidualny Panel Klienta. 

W ramach pakietu otrzymują Państwo:

  • adres do rejestracji firmy i umieszczenia w materiałach reklamowych
  • odbieranie korespondencji/awiz (w tym skan umieszczany na Internetowym Panelu Klienta)
  • dostęp do recepcji w godzinach pracy
  • prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej
  • indywidualny nr.  fax z dowolnej strefy numeracyjnej w Polsce
  • dostęp do usługi email2fax oraz fax2email (wysyłanie i odbieranie korespondencji fax'owej porzez klienta poczty elektronicznej)

 

 


 

Copyright 2011 WIRTUALNE BIURO