WIRTUALNY ADRES

Pakiet „Wirtualny Adres” daje możliwość rejestracji Państwa firmy pod naszym adresem, co potwierdzone jest stosowną umową najmu. W pakiecie tym odbierana jest korespondencja lub same awiza (w zależności od uzgodnień z Klientem).

W ramach pakietu macie Państwo dostęp do:

  • adresu do rejestracji firmy i umieszczenia w materiałach reklamowych
  • odbieranie korespondencji/awiz (w tym skan umieszczany na Internetowym Panelu Klienta)
  • dostęp do recepcji w godzinach pracy
  • prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej
Copyright 2011 WIRTUALNY ADRES