Jednoosobowa działalność, spółka cywilna czy spółka z o. o.? Którą formę prawną wybrać?

Pierwszą rzeczą nad którą warto zastanowić się otwierając własną działalność to forma prawna pod którą firma ma funkcjonować. Polskie prawo umożliwia  zarejestrowanie działaności pod kilkoma formami prawnymi, w zależności od tego, czy chcemy działać samodzielnie, czy ze wspólnikami.

Działalność jednoosobowa – jakie opcje mamy do wyboru?

Decydując się na jednoosobową działalność gospodarczą mamy do wyboru:

  1. Nierejestrowaną dzielność gospodarczą – to idealne rozwiązanie, dla każdego kto chciałby wypróbować swój początkujący biznes. Nierejestrowaną działalność gospodarczą może założyć każdy, kto w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał innej działaności gospodarczej i których dochód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia.
  2. Jednoosobowa działalność gospodarcza – sama rejestracja działaności jest darmowa, a założyć ją można poprzez elektroniczne złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji Gospodarczej (CEIDG) lub osobistą wizytę w urzędzie gminy. Składając wniosek automatycznie zostaje nadany Ci numer REGON, NIP oraz zostajesz zarejestrowany jako płatnik składek w ZUSie
  3. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w przeciwieństwie do jednoosobowej dzielności nie odpowiadamy za działalność całym majątkiem, natomiast obowiązuje nas duży formalizm, pełna księgowość i sprawozdania z wykonywania dzielności

Działalność ze wspólnikami – dostępne rozwiązania

Rozpoczynając działalność gospodarczą razem ze wspólnikiem macie do wyboru dwie z dostępnych opcji:

  1. Spółkę cywilną – podobnie jak przy dzielności jednoosobowej, spółka cywilna wymaga złożenia wniosku do urzędu o nadanie numeru REGON, NIP i rejestracji jako płatnika w ZUSie, przy tej formie działalności, każdy ze wspólników odpowiada za firmę całym majątkiem i każdy musi odprowadzać osobne składki zdrowotne.
  2. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybierając spółkę z o. o. Musimy dysponować minimalnym kapitałem na start wynoszącym 5 000 zł i przeznaczyć 350-600 zł na wpis do KRS i ogłoszenie rozpoczęcia dzielności.

Decyzję na temat wyboru działalności gospodarczej należy rozpatrzyć przez pryzmat branży, w której zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą. Warto określić nie tylko ryzyko niepowodzenia, ale również wkład jaki będziemy musili przeznaczyć na start otworzenia działaności gospodarczej oraz koszty związane z prowadzeniem firmy.